Патентування винаходів

ОБРАВШИ НАС, ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 

 • досвід управління патентним портфоліо світових корпорацій;

 • штат експертів з науковими ступенями у різних галузях знань;

 • широке коло міжнародних партнерів для бюджетного патентування за кордоном;

 • власний відділ патентних перекладів;

 • патентування винаходів в Україні, США, Європі за міжнародною процедурою PCT;

 • усі види патентно-інформаційних пошуків з баз даних патентів України, США, Європи, Японії;

 • патентування корисних моделей.

Винахід (Корисна модель)

 

Відповідно до чинного законодавства України, винахід та корисна модель мають різний термін правової охорони, а також різні критерії патентоспроможності.
 
Винахід визнається патентоспроможним, якщо він є:

 • новим;

 • має винахідницький рівень;

 • є промислово придатним.

 
Корисна модель визнається патентоспроможною, якщо вона є новою та промислово придатною.
 
Який з цих об‘єктів потребує захисту відповідно до вашого технічного рішення, вам допоможуть оцінити патентні повірені.

Винахід (Корисна модель)

 

Відповідно до чинного законодавства України, винахід та корисна модель мають різний термін правової охорони, а також різні критерії патентоспроможності.
 
Винахід визнається патентоспроможним, якщо він є:

 • новим;

 • має винахідницький рівень;

 • є промислово придатним.

 
Корисна модель визнається патентоспроможною, якщо вона є новою та промислово придатною.
 
Який з цих об‘єктів потребує захисту відповідно до вашого технічного рішення, вам допоможуть оцінити патентні повірені.

Процедура та вартість патентування в Україні

 

Для набуття правової охорони винаходу чи корисної моделі, вам необхідно підготувати пакет документів, що описують технічне рішення та дозволяють встановити обсяг правової охорони, а також провести процедуру реєстрації прав на технічне рішення у відповідному відділі державної організації “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (УКРНОІВІ).
 
Офіційний збір за подання заявки на винахід становить 1600 гривень. Якщо формула винаходу містить понад 3 пункти, то необхідно сплатити по 160 гривень за кожен додатковий пункт формули понад 3. (За подання заявки у формі електронного документа застосовується знижка 20% від встановленої вартості). Офіційний збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід становить 6000 гривень за кожний незалежний пункт формули. Вартість витрат за видачу патенту на винахід складається з Державного мита, який становить 85 гривень (якщо заявник – резидент України) та 100 дол. США, коли заявником є нерезидент України, а також збору за публікацію відомостей про реєстрацію, який визначається за обсягом матеріалів патентної заявки. У разі, коли заявник і винахідник є одна й та ж фізична особа, офіційні збори сплачуються в меншій сумі: 10% розміру, встановленого для заявки на винахід, чи 20% розміру, встановленого для заявки на корисну модель.
 
Патент на винахід діє протягом 20 років. Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років. Отримавши патент на винахід або на корисну модель, необхідно пам'ятати, що за підтримання чинності патенту необхідно оплачувати щорічний збір встановленого розміру протягом терміну дії патенту.

Патентування винаходів за кордоном згідно з міжнародною процедурою РСТ

 

Використання процедури патентування винаходів РСТ дозволяє значно спростити отримання патентів на винахід в інших країнах. Відповідно до цієї процедури подається одна міжнародна заявка на винахід, на підставі якої будуть отримані патенти у низці обраних вами країн. Процедуру РСТ ефективно використовувати при патентуванні винаходу у більш ніж 5 країнах. Це дозволить вам оптимізувати витрати на патентування та суттєво спростити саму процедуру отримання патентів в інших країнах.

Проведення патентного пошуку

 

Проведення патентного пошуку дозволяє оцінити перспективи отримання правової охорони запропонованого вами технічного рішення. Також доцільно проводити патентний пошук під час введення продукції на ринки інших країн. Перед ввезенням готової продукції до іншої країни бажано провести пошук на «патентну чистоту» цього товару. Тобто з'ясувати, чи не порушує ввезення товару патентні права третіх осіб. Це дозволить вам уникнути позовів щодо відшкодування збитків третім особам, які володіють правами, що належать власникам відповідних патентів на відповідних ринках.

Наші фахівці допоможуть отримати патенти на винаходи в багатьох галузях знань та різних юрисдикціях