Вирішення конфліктів

Досвідчений повірений розуміє, що реєстрація прав на торговельну марку має сенс лише разом із реалізацією ефективної стратегії її захисту. Ми використовуємо всі доступні інструменти для запобігання, ідентифікації та припинення порушень прав наших клієнтів як в Україні, так і в інших країнах світу. Ми консультуємо, розробляємо та впроваджуємо стратегії захисту прав на всіх організаційних рівнях, використовуючи напрацьований досвід та зв'язки з партнерами та правозахисними організаціями.

Здійснення всіх необхідних правових дій, спрямованих на припинення неправомірного використання торговельної марки чи промислового зразка:
  • запобігання імпорту піратської продукції (реєстрація об'єкта права інтелектуальної власності на митниці);
  • листи претензії про припинення порушення прав;
  • моніторинг нових заявок на реєстрацію торговельної марки з метою своєчасного попередження несумлінних реєстрацій;
  • захист прав у всіх країнах світу;
  • моніторинг поданих на реєстрацію торговельних марок для ідентифікації можливих конфліктів;

  •  моніторинг нових заявок на реєстрацію торговельних марок, що знаходяться на стадії діловодства, на предмет визначення потенційних конфліктів.

 

  • Власник торговельної марки має можливість на підставі результатів зазначеного моніторингу, до видачі рішення про реєстрацію торговельної марки, яка може викликати конфліктну ситуацію на ринку з уже зареєстрованою торговельною маркою, що належить йому, направити в експертизу аргументоване заперечення проти передбачуваної реєстрації, ідентифікуючи таку подачу заявки як факт недобросовісної поведінки на ринку та порушення його прав. Експертиза може прийняти такі аргументи до розгляду тільки в тому випадку, якщо вони подані не пізніше ніж за 5 діб до дати прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки. Щоб ідентифікувати виявлені недобросовісні подачі, які надалі можуть викликати конфлікти на ринку, ми щомісяця проводимо пошуки та інформуємо клієнтів про потенційні конфлікти, супроводжуючи це нашим баченням та тими діями, які необхідно зробити для вирішення подібних проблем.

Як тільки виявлено потенційно конфліктні заявки або недобросовісне використання торговельної марки, шляхом нашого внутрішнього моніторингу, або шляхом повідомлення від спеціальних агентств клієнта, що відстежують, ми вживаємо дії для припинення подібних порушень прав. Залежно від ситуації та попередніх розслідувань, ми розробляємо стратегію, засновану на нашому знанні ринку, розумінні глибинних бізнес-інтересів та доступних юридичних інструментів. Ми готуємо ефективні попереджувальні листи, що є фінансово доцільним шляхом для ініціювання комунікацій з порушником, направлення порушнику повідомлення та швидке визначення його позицій та доступних ресурсів.

Існують численні стратегії щодо вирішення конфліктів між доменними іменами в Україні: від добровільної передачі доменних імен до передачі суперечок на розгляд до судів. При цьому ми завжди готові взяти до уваги ваш бюджет та допомогти будувати подальшу стратегію з урахуванням найбільш економічно вигідних шляхів.

Наші повірені мають спеціальні знання та сертифіковані як медіатори конфліктів у галузі права інтелектуальної власності. Ми маємо відповідну освіту, досвід та знання ринку, для того, щоб знайти точки порозуміння навіть із найбільш агресивними порушниками. Враховуючи складнощі з прогнозуванням передбачуваних витрат, пов'язаних із судовими процедурами, спрямованими на припинення дій, що порушують права третіх осіб, конфліктність позицій, можливі витратні експертизи, медіація є критично важливим етапом у процесі боротьби з порушення прав та припиненням несумлінних дій з точки зору економічної ефективності.

Заперечення проти несумлінної реєстрації торговельної марки

Кожна заінтересована особа може повідомити експертизу про потенційні конфлікти у разі реєстрації зазначеного ними позначення як торговельної марки шляхом подання аргументованого заперечення щонайменше за 5 днів до видачі рішення про реєстрацію. Ми зупиняли прийняття подібних рішень щодо заявок на реєстрацію, що порушує права наших клієнтів, проводячи моніторинг нових заявок та здійснюючи своєчасне подання аргументованих заперечень, щоб повідомити експертизу про потенційний конфлікт. Це є одним із економічно ефективних інструментів припинення порушення прав в Україні, оскільки дозволяє уникнути потенційно витратних судових розглядів щодо визнання свідоцтва недійсним. При цьому звертаємо увагу на те, що після публікації відомостей про реєстрацію торговельної марки, заперечення проти її реєстрації не можуть бути подані. Ми рекомендуємо використовувати таку можливість як подання заперечення проти проблемної реєстрації, аргументуючи це можливими конфліктами на ринку.

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності у Митному реєстрі

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності у Митному реєстрі України здобула широке визнання як ефективний інструмент запобігання імпорту товарів, що порушують права власників зареєстрованих в Україні торговельних марок.

Протягом багатьох років ми займаємося супроводом реєстрації в Митному реєстрі України об'єктів права інтелектуальної власності, зареєстрованих у Патентному відомстві України, захищаючи їх власників від спроб третіх осіб імпортувати товари, марковані торговельними марками або захищених патентами на промислові зразки, що використовуються без дозволу власника відповідного об'єкта інтелектуальної власності.