Міжнародна реєстрація торговельних марок

Правовий захист торговельної марки має локальний характер, тобто діє виключно на території реєстрації. Таким чином, права, що надаються Свідоцтвом України на торговельну марку (зокрема, право виняткового використання та право забороняти неправомірне використання третім особам), обмежуються територією України. У разі, коли ваші комерційні інтереси виходять за національні кордони України, необхідно заручитися правовим захистом країни експорту товарів/послуг.

Одним із провідних напрямів нашої практики є міжнародний захист, у тому числі, супровід процедур реєстрації торговельної марки в усіх країнах світу індивідуально, а також за міжнародними процедурами, що дозволяють отримати реєстрацію, яка поширюється на декілька країн одночасно.

Вибір процедури реєстрації – це необхідна складова комплексної стратегії просування та захисту торговельної марки на національному та міжнародному ринках.

 

Наші рекомендації, що ґрунтуються на багаторічному досвіді, членстві у професійних асоціаціях та глибокому розумінні практики функціонування міжнародних ринків захисту інтелектуальної власності, дозволять вам запровадити ефективну програму захисту у країнах вашого комерційного інтересу.

Варіанти реєстрації торговельної марки на міжнародних ринках

  • Національні реєстрації у США, Європі, Китаї, Молдові, Казахстані, інших країнах СНД, Азії, Австралії.
  • Міжнародна реєстрація відповідно до Мадридської Угоди та/або Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію.
  • Реєстрація єдиної ТМ Європейського Союзу.

 

Створена в 1891 році Мадридська система міжнародної реєстрації товарних знаків (Мадридська система) діє відповідно до Мадридської угоди (1891 р.) і Мадридського протоколу (1989 р.), адміністративні функції яких виконує Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що знаходиться в м. Женева, Швейцарія.

Через застосування міжнародного процедурного механізму, Мадридська система надає власнику можливість отримання охорони свого знаку в 98 країнах (членах Мадридського союзу) шляхом простої подачі однієї заявки спочатку до свого національного Відомства.

 

Правова охорона ТМ, зареєстрованої за міжнародною процедурою, еквівалентна реєстрації, здійсненій безпосередньо в кожній із зазначених заявником країн. Якщо Відомство зазначеної країни не відмовило у наданні охорони протягом обумовленого терміну (від 12 до 18 місяців), то ТМ надається така сама охорона, якби вона була зареєстрована цим Відомством за національною процедурою.

Мадридська система також значно спрощує подальше управління реєстрацією, оскільки існує можливість вносити наступні зміни (найменування власника, адреса) або продовжити реєстрацію за допомогою однієї простої процедури. В подальшому надається можливість зазначати додаткові країни (розширювати реєстрацію) у міру розширення комерційних інтересів.

  • Реєстрація за Мадридською угодою можлива лише для ТМ, які вже зареєстровані в Україні.

  • Реєстрація за Мадридським протоколом можлива для ТМ, які знаходяться на стадії заявок на реєстрацію, або вже зареєстровані в Україні (подано заявку на отримання Свідоцтва).

  • ​Термін проведення експертизи обмежений 12 (угода) або 18 (протокол) місяцями, протягом яких заявник отримує підтвердження про розширення правової охорони на територію зазначених країн або попередню відмову від надання такого розширення.

  • Компанія, власник ТМ, що заявляється, повинна бути резидентом України.

  • Дія міжнародного реєстрації може бути припинена достроково, оскільки правомірність реєстрації може бути оскаржена будь-якою особою на однакових з національною реєстрацією підставах (у патентному відомстві, Апеляційній палаті чи суді відповідно).

  • Протягом п'яти років, відраховуючи з дати міжнародної реєстрації, статус міжнародної реєстрації залежить від її статусу у національному відомстві. Після цього терміну міжнародна реєстрація стає незалежною від національної.

 

Термін проведення експертизи обмежений 12 (угода) або 18 (протокол) місяцями, протягом яких заявник отримує підтвердження про розширення правової охорони на територію зазначених країн або попередню відмову від надання такого розширення.

Кожна країна світу має свою процедуру реєстрації ТМ, яка надає правовий захист власнику Свідоцтва, включаючи право виняткового користування на території країни, що створює конкурентну перевагу на відповідному ринку, а також може служити інструментом оптимізації оподаткування та репатріації прибутку .

У багатьох країнах ми маємо можливість здійснювати подання та діловодство за заявками без посередництва, що значно знижує витрати на реєстрацію для наших клієнтів. У США ми здійснюємо комунікації безпосередньо з національними патентними відомствами (Державний орган, який здійснює реєстрацію ТМ). Крім того, ми працюємо безпосередньо з Міжнародним Бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності та Відомством Європейського Співтовариства з торгових марок.

Проте, як правило, національні процедури реєстрації передбачають обов'язкове місцеве представництво.

За роки практики ми розвинули мережу надійних зарубіжних партнерів, які представляють наших клієнтів у відповідних країнах світу.

Міжнародна патентна та юридична фірма «ДіЛ-Консалт» є активним членом міжнародної асоціації власників торгових марок (International Trademark Association), і, відповідно, наші клієнти отримують можливість скористатися перевагами наших зв'язків – патентних повірених інших країн, у тому числі оперативно отримати попередні консультації наших колег, оптимізувати витрати на реєстрації завдяки тому, що наша співпраця передбачає пільгові умови взаємодії.

Ще одна міжнародна процедура дозволяє отримати права на торгову марку відразу у всіх 25 країнах – членах Європейського Співтовариства шляхом подання єдиної заявки до Європейського Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (Аліканте , Іспанія). У результаті діловодства у разі позитивного рішення відомства видається Свідоцтво, яке діє у всіх країнах ЄС.

 Європейську Реєстрацію може отримати будь-яка особа, фізична чи юридична, яка має постійне місце проживання, місцезнаходження в одній із країн ЄС, постійне комерційне представництво або є резидентом країни учасниці Паризької Конвенції (Україна є учасницею Паризької Конвенції)

Офіційний збір за подання Заявки на реєстрацію ТМ Європейського Співтовариства складає 850 Євро (еквівалент у гривнях).

Вартість проведення попереднього пошуку ТМ, які мають реєстрацію до ЄС – 150 Євро (еквівалент у гривнях). Пошук може бути здійснений протягом 1 дня. Пошук не є обов'язковою процедурою, але ми рекомендуємо його здійснити для мінімізації ризику відмови в реєстрації на підставі існуючих ідентичних реєстрацій, отриманих раніше.

 

Вартість наших послуг з підготовки та подання заявки на реєстрацію торгової марки у країнах ЄС – 10 000 грн.

Вартість міжнародної реєстрації

Офіційні Мита за подання міжнародної заявки:

 

Основне мито

ТМ у чорно-білому варіанті – 653 швейцарських франка

ТМ у кольоровому варіанті – 903 швейцарських франка

Додаткова оплата за кожен клас товарів та послуг понад три класи – 73 швейцарських франка

Додаткова сплата за зазначення кожної держави – 73 швейцарських франка.

 

Вартість наших послуг з підготовки та подання заявки на реєстрацію – 3500 грн.

Деякі країни встановили індивідуальне мито за зазначення країни.
Будь ласка, проконсультуйтеся у нас щодо конкретної країни Вашого інтересу для з'ясування точного розміру мита за подання міжнародної заявки.