Пошуки по базам даних торговельних марок

PRE-SEARCH – checking the designation for identity or similarity with trademarks already registered or filed for registration in Ukraine or under the International procedure in the United States, Europe, Asia or any other country in the world.

  • на етапі неймінгу (вибору позначення для вашого бренду) для обмеження списку потенційних назв;
  • на етапі, що передує реєстрації домену, для визначення кола конкуренції та спів існуючих торговельних марок;
  • на етапі виходу на міжнародні ринки, для визначення юрисдикцій, у яких може виникнути потенційний конфлікт торговельних марок, що спричинить значні фінансові ризики для вашої компанії.
  • переконайтеся, що ваші маркетингові зусилля спрямовані у сприятливе русло і можливість сплутати розроблений вами знак з подібними марками, які готуються до виходу ринку, зведена нанівець;
  • переконайтеся в тому, що ваші фінансові витрати (збори, гонорари, витрати на просування торговельної марки) це інвестиції у ваш бренд, а не марні витрати, які стануть такими, якщо вам відмовлять у реєстрації на підставі існування раніше зареєстрованої/поданої на реєстрацію торговельної марки;
  • мінімізуйте ризики щодо порушення вами прав на торговельну марку, що належить третім особам. Це може спричинити подальші претензії власників про відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності.
  • зареєстровані в Україні за національною процедурою торговельні марки;

  • заявки на реєстрацію торговельних марок, подані на реєстрацію в Україні за національною процедурою;

  • розширення на територію України міжнародних реєстрацій із зазначенням “України”;

  • інтернет ресурси вивчення внутрішнього ринку.

МОНІТОРИНГ "НЕДОБРОСОВІСНИХ" ЗАЯВОК НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

В Україні, на відміну від багатьох інших країн світу, законний власник торговельної марки або будь-яка зацікавлена особа можуть заперечити проти спроб “недобросовісної” реєстрації марки, ідентичної своїй або її імітації, не пізніше 5-ти днів до винесення рішення про видачу свідоцтва на торговельну марку. Після такого рішення оскаржити свідоцтво можна лише у судовому порядку. Щоб дізнатися про наявність “недобросовісних” заявок на реєстрацію та своєчасно подати заперечення проти такої реєстрації, необхідно проводити періодичні пошуки по базі даних державної організації “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (УКРНОІВІ).