Управління портфоліо торговельних марок

Ми керуємо портфоліо торговельних марок компаній вже більше двох десятиліть, що включає зміну протягом терміну реєстрації адреси власника та/або його найменування, передачі прав, а також відстежуємо закінчення терміну дії охоронних документів з метою своєчасної підтримки їх у силі. Ми маємо достатню практику та ресурси для управління вашими торговельними марками в Україні та по всьому світу.

Продовження терміну дії свідоцтв на торговельні марки в Україні

Строк дії Свідоцтва України на торговельну марку становить 10 років, виходячи з дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки. При бажанні продовжувати дію Свідоцтва, кожні десять років, починаючи з дати подання заявки, заявник особисто або через свого представника повинен офіційно продовжити строк дії Свідоцтва, подавши відповідну заяву до УКРНОІВІ та сплативши збір, передбачений чинним законодавством. Цю заяву можна подати, починаючи з 6-ти місячного періоду до вказаної дати. Нормативними документами передбачено 6-ти місячний період, протягом якого можна продовжити термін дії свідоцтва, якщо воно не було продовжено вчасно. Доплата становить 50% від розміру відповідного збору.

Реєстрація договорів про передачу прав на торговельну марку в Україні

Права на торговельні марки в Україні можуть бути передані на підставі договору про передачу прав, який набуває чинності лише після реєстрації у відповідному відділі державної організації “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (УКРНОІВІ). Ми забезпечуємо клієнтів відповідними вимогами двомовних проектів таких договорів, які мають бути підписані уповноваженими представниками Власника та Правонаступника. Також надаємо допомогу щодо адаптації клієнтських договорів до чинного законодавства України у разі, якщо вони були підготовлені клієнтами самостійно. При цьому форма довіреності, яка надає повноваження на подання заяв за реєстрацію договорів про передачу прав, має бути підписана уповноваженою особою та не вимагає нотаріального завірення.

Укладання Ліцензійних Договорів на використання Торговельної марки

Чинним законодавством України передбачена можливість укладання договорів на використання зареєстрованої торговельної марки, надання так званої Ліцензії від Власника (Ліцензіара) до особи, яка бажає використовувати торговельну марку, відповідно до отриманої Ліцензії (Ліцензіат). Відповідно до узгоджених умов, Ліцензійний договір повинен визначити вид Ліцензії (виключна\невиключна), територію, строк дії. Також сторони повинні визначитись з порядком оплати за надання Ліцензії.

Одним з напрямків роботи компанії є послуги з підготовки вказаних договорів, виходячи з конкретних обставин та вимог сторін.

Юристи компанії нададуть слушні поради та підготують працюючий договір.

Внесення змін до Державних реєстрів України щодо зміни адреси власника охоронного документа та/або його найменування

Однією з цілей управління портфоліо торговельних марок компаній є своєчасне внесення до Державного реєстру Свідоцтв України відомостей щодо будь-яких змін до інформації про охоронний документ після реєстрації.

Згідно отриманої від клієнта інформації, ми проводимо моніторинг таких змін та виконуємо роботи по оновленню відомостей у Державному реєстрі Свідоцтв України. У разі, коли відбувається зміна адреси власника торговельної марки, або її найменування, ми подаємо відповідні документи, які підтверджують такі зміни. Це може бути Статут компанії, Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, витяг з торговельного реєстру або документ про злиття тощо.